Inköp på 600 miljarder kronor görs av den offentliga sektorn i Sverige varje år. Detta kallas för offentlig upphandling och är alltså inköp från exempelvis myndigheter och bolag inom stat, kommun och landssting. De köper in allt från små kontorsmaterial till större arenor, och för att inte gå mot den allmänna konkurrensen måste dessa följa specifika lagar och regler. Det är från början EU-direktiv och ska främja öppenhet inom inköpet och se till att det blir rätt leverantör som levererar, byggt på att denne har de bästa villkoren på de tjänster eller varor som efterfrågas.

Den stora lagstiftningen och de många förhållningsreglerna gör den offentliga upphandlingen till ett något problematiskt område enligt många. Ägnar man sig åt upphandling kan det vara väl spenderade pengar att gå en kurs för att vara säker på en smidig process.

Läs kursen offentlig upphandling på distans.

Vill man läsa kurs offentlig upphandling distans erbjuds den hos Institutet för informationsteknologi, IFI. Kursen riktar sig till dem som vill utöka sina kunskaper inom upphandling, med framförallt inriktning på reglerna vid köp inom Tele-, IT- och datakommunikation. Även om man riktar in sig på andra branscher ger kursen ändå en bra bas inom all upphandling, då processen inte skiljer sig allt för mycket. De som främst går kursen är de från beställningssidan, men kan likväl rikta sig till leverantörer som vill ha en inblick från motsatta sidan.

Under den två dagar långa kursen arbetar man ena dagen med teori och genomgång av regler och tillvägagångssätt. Den andra dagen är mer praktiskt lagd med fall från verkligheten. Båda dagarna leds av olika föreläsare med erfarenhet från den värld som utgör offentlig upphandling.