Industridesign, eller produktdesign innebär att man formger massproducerade produkter som ska vara både fördelaktiga för tillverkaren, genom att vara kostnadseffektiva samtidigt som de är både ergonomiska och snygga för köparen. Med dagens miljömedvetenhet ska industridesign ofta också ta hänsyn till miljöpåverkan. Industridesign innebär också att man är med i hela kedjan i produktutvecklingen, från idé fram tills dess att varan är producerad. Syftet med utformningen av en produkt ska vara att lösa ett problem för de som är tänkta att bli konsumenter.

Designen ska förutom det praktiska och estetiska också uppfylla krav från materiell, ekonomisk, miljömässig, säkerhets och marknadsföringsmässig synvinkel. Det är alltså ett brett område som rör flera olika aspekter i en produkts utveckling. Alla serietillverkade produkter har genomgått en process av genomtänkt industridesign.

Industridesign förr och nu.

Det var i samband med industrialiseringen på 1800-talet, då man började serieproducera varor i stora upplagor, som man började använda begreppet industridesign. Industridesigner är idag ett yrke som man kan läsa till på universitet världen över. Det är inte bara en konstnärlig utbildning utan innefattar många andra ämnen såsom ekonomi.

En industridesigner arbetar vanligtvis antingen som anställd på ett företag, eller som frilansande konsult. De arbetar tillsammans med andra såsom ingenjörer i en produktutvecklingsgrupp, och samarbetar dessutom med andra som har andra kunskaper att tillföra till produktutvecklingen, exempelvis marknadsförare. Industridesignern tar fram modeller och ritningar över produkten. Idag görs designen ofta med hjälp av datorer i designprogram. Vill man veta mer om industridesign finns det många sidor på nätet med information, exempelvis http://www.cadson.se/mekanik/ där man kan läsa mer om vad industridesign innebär.